WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

Những MV US-UK khiến cộng đồng LGBT "phổng mũi" tự hào

Những MV US-UK khiến cộng đồng LGBT "phổng mũi" tự hào
- Các nghệ sĩ US-UK luôn là những người tiên phong xoá đi sự kỳ thị giới tính. Và họ đã dành những món quà rất ý nghĩa cho cộng đồng lục sắc.