WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

Nhóm LGBT đầu tiên đứng lên cầm súng chống lại IS tại Syria

Nhóm LGBT đầu tiên đứng lên cầm súng chống lại IS tại Syria
- Sau một thời gian dài bị đối xử tồi tệ bởi tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), cộng đồng LGBT tại Syria đã đứng lên chống lại bằng cách thành ...