WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

Người ta bảo tôi làm phim về LGBT vì đua đòi trí thức'

Người ta bảo tôi làm phim về LGBT vì đua đòi trí thức'
- Là một nhà làm phim tự do với nhiều dự án về LGBT, Hồ Sĩ Hậu đã có những chia sẻ rất đời thường nhưng cũng đầy xúc động về con đường mà anh ...