WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

Người đàn ông Trung Quốc thắng kiện sau khi bị ép uống thuốc chữa bệnh đồng tính

Người đàn ông Trung Quốc thắng kiện sau khi bị ép uống thuốc chữa bệnh đồng tính
- Theo Peng Yanhui, giám đốc Tổ chức Vận động Nhân quyền LGBT của Trung Quốc, "phán quyết này có tầm quan trọng rất lớn đối với người đồng ...