WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

Người đồng tính Trung Quốc đổ xô sang Thái Lan mua thuốc phòng HIV giá rẻ

Người đồng tính Trung Quốc đổ xô sang Thái Lan mua thuốc phòng HIV giá rẻ
- Theo trung tâm phòng chống AIDS và kiểm soát dịch bệnh lây truyền qua đường tình dục Trung Quốc, tỷ lệ nhiễm HIV trung bình ở các cặp đôi đồng ...