WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

Nghệ sĩ Minh Nhí: Xã hội hãy công bằng với người đồng tính

Nghệ sĩ Minh Nhí: Xã hội hãy công bằng với người đồng tính
- Hãy cùng trò chuyện với Minh Nhí về những kỷ niệm trong quá trình làm phim và chia sẻ của anh về giới LGBT. Tái xuất màn ảnh rộng sau nhiều năm ...