WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

Nên làm gì khi biết con là người đồng tính?

Nên làm gì khi biết con là người đồng tính?
- Thực sự vẫn còn nhiều ông bố bà mẹ quá bối rối khi biết về giới tính thật của con. Theo thống kê của các tổ chức, khoảng 3- 5% người có xu hướng ...