WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันพุธที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

Kênh truyền hình Nga đề nghị mua vé cho người đồng tính rời khỏi đất nước

Kênh truyền hình Nga đề nghị mua vé cho người đồng tính rời khỏi đất nước
- Tsargrad TV, một kênh truyền hình bảo thủ đã đưa ra lời đề nghị này nhằm tỏ thái độ phản đối cộng động LGBT ở Nga. Kênh truyền hình thường sản ...