WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

Điều gì sẽ xảy ra khi Indonesia phạt bí mật người có quan hệ đồng giới

Điều gì sẽ xảy ra khi Indonesia phạt bí mật người có quan hệ đồng giới
- Theo Gaystarnews, mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ hơn khi người LGBT đã và đang bị xâm phạm quyền cơ bản của con người. Tháng 5 vừa qua, hai người ...