WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันพุธที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

Hy hữu bé sơ sinh được chữa khỏi HIV chỉ sau 1 năm điều trị

Hy hữu bé sơ sinh được chữa khỏi HIV chỉ sau 1 năm điều trị
- Hiện nay, thế giới vẫn chưa tìm ra thuốc chữa khỏi HIV/AIDS nên các bệnh nhân HIV vẫn cần phải duy trì uống thuốc kháng HIV ARV trong suốt ...