WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

Dân số Việt Nam già hóa cực nhanh

Dân số Việt Nam già hóa cực nhanh
- Tại hội thảo quốc tế thích ứng với già hóa dân số do Bộ Y tế phối hợp với Ban Thư ký APEC tổ chức tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Y tế Phạm Lê Tuấn chỉ rõ: Việt Nam bước vào giai đoạn già hóa dân số từ năm 2011 với tốc độ quá nhanh, trong khi lại là ...