WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

Cường quốc về phát triển công nghệ sinh học

Cường quốc về phát triển công nghệ sinh học
- về công nghệ sinh học hàng đầu thế giới, đạt nhiều thành tựu lớn như: tạo ra vắc-xin viêm gan B, vắc-xin điều trị ung thư và thuốc điều trị HIV/AIDS.