WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

Cô dâu bị cưỡng bức trong ngày cưới và cái kết bất ngờ

Cô dâu bị cưỡng bức trong ngày cưới và cái kết bất ngờ
- Trong suốt thời gian nằm liệt giường đó, Terry phải uống thuốc tránh thai khẩn cấp và thuốc phòng chồng HIV/AIDS. Sau 3 tháng, Terry được xác ...