WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

Chuyện tình cặp đôi LGBT bằng tuổi 'nằm duỗi mà ăn'

Chuyện tình cặp đôi LGBT bằng tuổi 'nằm duỗi mà ăn'
-  Yêu nhau rồi, cô ấy mới kể vì muốn ủng hộ LGBT nên “theo đuôi” bạn đi cùng đến lễ hội chơi, ai ngờ lại “chữa được FA”. Thời gian đầu mới tâm sự, ...