WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

Cần xét nghiệm, chẩn đoán sớm lây nhiễm HIV ở phụ nữ mang thai

Cần xét nghiệm, chẩn đoán sớm lây nhiễm HIV ở phụ nữ mang thai
- Theo thống kê của Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Vĩnh Phúc, đến thời điểm hiện tại đã phát hiện 1.963 người nhiễm HIV, trong đó có 1.405 ...