WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

Cấm người chuyển giới trong quân đội Mỹ - Trump 'nghênh chiến' với những chỉ trích

Cấm người chuyển giới trong quân đội Mỹ - Trump 'nghênh chiến' với những chỉ trích
- Một khẩu hiệu trong chiến dịch tranh cử năm 2016 của ông Trump nói ông sẽ là người hộ vệ mạnh mẽ cộng đồng LGBT - và thậm chí tuyên bố ông sẽ ...