WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

Cấm người chuyển giới nhập ngũ, ông Trump bị cộng đồng LGBT buộc tội "qua cầu rút ván"

Cấm người chuyển giới nhập ngũ, ông Trump bị cộng đồng LGBT buộc tội "qua cầu rút ván"
- Sau đúng 1 năm lên tiếng mình là "người bạn đích thực" của cộng đồng LGBT, ngày hôm qua (26/7), ông Trump tuyên bố cấm toàn bộ người chuyển ...