WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

Biên kịch Moonlight muốn làm nhiều dự án về người LGBT+ da màu

Biên kịch Moonlight muốn làm nhiều dự án về người LGBT+ da màu
- Tarell Alvin McCraney - nhà biên kịch của bộ phim Moonlight vừa đoạt giải Oscar 2017 - cho biết anh thấy mình có trách nhiệm đại diện cho giới ...