WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

Biên kịch Đinh Mạnh Phúc mất ăn mất ngủ khi 'thổi hồn' cho Xóm trọ 3D

Biên kịch Đinh Mạnh Phúc mất ăn mất ngủ khi 'thổi hồn' cho Xóm trọ 3D
- Mình may mắn khi có quen thân với những người bạn LGBT, mình quan sát và lắng nghe họ. Đó là những con người rất tài năng và sâu sắc. Chỉ cần ...