WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

Đại Sứ Mỹ bày tỏ đoàn kết với LGBT Hàn Quốc

Đại Sứ Mỹ bày tỏ đoàn kết với LGBT Hàn Quốc
- Mới đây, tờ News 1 (Hàn Quốc) đưa tin, việc trưng bày biểu tượng của LGBT là một cử chỉ chưa từng thấy ở tòa Đại sứ Mỹ tại Seoul. Sự kiện này diễn ...