WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

Đại dịch AIDS đã được kiểm soát?

Đại dịch AIDS đã được kiểm soát?
- Theo báo cáo mới nhất của Chương trình hoạt động phối hợp của Liên Hiệp Quốc về HIV/AIDS (UNAIDS), trên thế giới có 36,7 triệu người đang ...