WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้



Tags about global social exclusion | International

วันพุธที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

Admin fanpage LGBT lớn nhất Việt Nam: 'Đừng nhờ chiêu trò để nổi tiếng mà khoét sâu sự kì thị ...

Admin fanpage LGBT lớn nhất Việt Nam: 'Đừng nhờ chiêu trò để nổi tiếng mà khoét sâu sự kì thị ...
- Chia sẻ về hiện tượng câu view của Tùng Sơn và Phạm Hà, admin fanpage LGBT lớn nhất Việt Nam cho rằng, đó là hành động 'ham hố rẻ tiền'.