WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

53% số người nhiễm HIV được điều trị kéo dài cuộc sống

53% số người nhiễm HIV được điều trị kéo dài cuộc sống
- Chương trình Phối hợp của Liên Hợp Quốc về HIV/AIDS (UNAIDS) cho biết, lần đầu tiên cán cân đã thay đổi: trên toàn thế giới, 53% số người nhiễm ...