WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันพุธที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

10 thành phố đáng sống nhất cho LGBT năm 2017

10 thành phố đáng sống nhất cho LGBT năm 2017
- Mới đây, trang Nestpick đã thực hiện một cuộc khảo sát nhằm tìm ra 100 thành phố đáng sống nhất dành cho LGBT.