WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันอังคารที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2560

Yếu tố LGBT trong phim bom tấn Hollywood: Có cũng như không, mà không thì cũng chẳng chết ai!

Yếu tố LGBT trong phim bom tấn Hollywood: Có cũng như không, mà không thì cũng chẳng chết ai!
- Thay vì góp phần thay đổi nhận thức về cộng đồng LGBT trên màn ảnh, việc đưa các nhân vật đồng tính vào phim có đang dần trở thành một chiêu ...