WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2560

Đừng bao giờ nghĩ 'mình là người chuyển giới chưa thành công'

Đừng bao giờ nghĩ 'mình là người chuyển giới chưa thành công'
- Cùng lắng nghe những chia sẻ của nhà chuyển giới Sam Dylan Finch, một nhà văn, nhà hoạt động LGBT tại Mỹ về trải nghiệm trong hành trình tự tin công khai mình là người chuyển giới khi chưa có nhu cầu sử dụng sự can thiệp của y học.
"Tôi nhớ lần đầu tiên sử dụng cụm từ”chuyển giới” là khi đang là sinh viên đại học. Lúc đó, trong một cuộc thảo luận, tôi đã hồi hộp chuẩn bị để giới thiệu bản thân mình với nhóm.
Tôi biết mình sinh ra đã không đúng như giới tính ban đầu nhưng tôi không hề sử dụng đến bất cứ một sự can thiệp y học nào với mình.