WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันอังคารที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2560

Trí tuệ nhân tạo có thể dự đoán thời điểm bạn qua đời

Trí tuệ nhân tạo có thể dự đoán thời điểm bạn qua đời
- Theo tiến sĩ Luke Oakden Rayner – trưởng nhóm nghiên cứu – “mặc dù nghiên cứu này mới chỉ áp dụng trên một số lượng nhỏ bệnh nhân, nhưng nó vẫn cho thấy hệ thống máy tính này đã học được cách nhận biết sự xuất hiện của các căn bệnh trong những bức ảnh phức tạp – một việc mà các chuyên gia con người phải được đào tạo chuyên sâu mới làm được”.
Hệ thống trí tuệ nhân tạo này có lẽ sẽ rất quan trọng đối với các phần mềm học tập của máy móc y học trong tương lai, vì hầu hết thiết bị hiện nay đều chỉ có thể chẩn đoán bệnh tật chứ không tiên đoán được cái chết. Bên cạnh đó, để kiểm tra một cơ quan của một người cũng rất mất thời gian, và các hệ thống trí tuệ nhân tạo như thế này có thể xác định tình trạng sức khỏe của một cơ quan nhanh hơn rất nhiều, đồng thời giúp đỡ các bác sĩ lập kế hoạch điều trị chi tiết.