WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2560

Trầm cảm và lo âu, hai 'kẻ thù' nguy hiểm nhất với LGBT

Trầm cảm và lo âu, hai 'kẻ thù' nguy hiểm nhất với LGBT
- Trầm cảm và lo âu là hai căn bệnh rất phổ biến và đặc biệt nguy hiểm trong cộng đồng LGBT bởi hậu quả nghiêm trọng của nó chính là… những vụ ...