WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2560

Tim Cook: 'Tôi tự hào là một người đồng tính'

Tim Cook: 'Tôi tự hào là một người đồng tính'
- Mới đây, Facebook đã bổ sung thêm một reaction mang hình ảnh cầu vồng lục sắc, một biểu tượng của cộng đồng LGBT, để kỉ niệm Tháng Tự hào ...