WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้



Tags about global social exclusion | International

วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2560

Tỉ lệ nghị sĩ đồng tính trong nghị viện Anh cao kỉ lục

Tỉ lệ nghị sĩ đồng tính trong nghị viện Anh cao kỉ lục
- tại Anh, tình hình có vẻ bi quan cho đương kim Thủ tướng Anh Theresa May thế nhưng lại đánh dấu một cột mốc mới cho phong trào quyền LGBT.