WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2560

Thủ tướng đồng tính Ireland cam kết ủng hộ quyền LGBT

Thủ tướng đồng tính Ireland cam kết ủng hộ quyền LGBT
- Ông Leo Varadkar, Thủ tướng Ireland, đã có buổi trò chuyện với khoảng hơn 30.000 người trong lễ hội Dublin Pride. Ông đã nói với những người tham gia diễu hành rằng: “Tôi sẽ cố gắng mang tiếng nói của mình đại diện cho sự khoan dung, tôn trọng và bình đẳng trên khắp thế giới.
Trong vai trò là Thủ tướng của mình, tôi cam kết sẽ thúc đẩy và phát triển quyền về LGBT, thúc đẩy bình đẳng về hôn nhân trên khắp đất nước Ireland đồng thời sẽ lên tiếng bảo vệ quyền của LGBT trên toàn thế giới đặc biệt ở những nơi còn nặng sự kì thị. Tôi sẽ đẩy mạnh hơn nữa việc thực hiện chiến lược “sức khỏe tình dục” vào thời điểm này bởi vấn đề đó đang bức thiết hơn bao giờ hết”.