WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2560

Thái Lan có thể sắp đưa ra luật bảo vệ LGBT

Thái Lan có thể sắp đưa ra luật bảo vệ LGBT
- Quyết định hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới của Đài Loan đã thúc đẩy các nước khác ở Châu Á phát triển các quyền cho cộng đồng LGBT.