WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560

Tan chảy với cặp đôi LGBT “đưa nhau đi trốn” qua 27 thành phố

Tan chảy với cặp đôi LGBT “đưa nhau đi trốn” qua 27 thành phố
Tình yêu ngọt ngào của cặp đôi LGBT Việt Nam - Malaysia ghi dấu tại 27 thành phố đã mang lại cảm hứng cho rất nhiều bạn trẻ.