WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560

Ricky Martin chia sẻ về cảnh nóng đồng tính đầu tiên trên màn ảnh

Ricky Martin chia sẻ về cảnh nóng đồng tính đầu tiên trên màn ảnh
Nó bao gồm rất nhiều vấn nạn quan trọng trong xã hội hiện nay như kỳ thị cộng đồng LGBT, sự thù ghét và phân biệt đối xử. Tôi cảm thấy rất vui khi ...