WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันพุธที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2560

Pháp luật Việt Nam không cấm tổ chức đám cưới đồng giới

Pháp luật Việt Nam không cấm tổ chức đám cưới đồng giới
- Tuy nhiên, với những người đồng tính thuộc cộng đồng LGBT, việc đăng kí kết hôn lại là một nguyện vọng lớn lao nhất là khi pháp luật chưa cho phép ...