WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2560

Những đám cưới LGBT ngọt ngào trọn vẹn như bất kỳ ai

Những đám cưới LGBT ngọt ngào trọn vẹn như bất kỳ ai
- Tháng sáu được coi là tháng dành cho cộng đồng LGBT, có lẽ cách ăn mừng tốt đẹp nhất là để những bức ảnh đám cưới đồng giới được lan tỏa hơn ...