WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2560

Nhìn lại 8 năm quyền LGBT dưới thời Tổng thống Obama

Nhìn lại 8 năm quyền LGBT dưới thời Tổng thống Obama
- Mặc dù đã kết thúc nhiệm kỳ tổng thống Mỹ nhưng Barack Obama vẫn khiến cộng đồng LGBT biết ơn vì những đóng góp to lớn cho các quyền lợi của ...