WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2560

Nhiều sao thế giới gửi thư tri ân cộng đồng LGBT nhân tháng tự hào đồng tính

Nhiều sao thế giới gửi thư tri ân cộng đồng LGBT nhân tháng tự hào đồng tính
- Nhiều tên tuổi hàng đầu trong ngành giải trí đã gửi lời cảm ơn, khích lệ và chia sẻ đến hội cộng đồng LGBT khắp nơi trên thế giới. Thông qua tạp chí ...