WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2560

Ngày phòng chống thuốc lá và 5 liệu pháp để từ bỏ

Ngày phòng chống thuốc lá và 5 liệu pháp để từ bỏ
- Tác hại của thuốc lá phần lớn mọi người nhận thức rõ. Nhưng, chuyện bỏ thuốc thật không dễ dàng với nhiều người. Ngày phòng chống thuốc lá và 5 liệu pháp để từ bỏ. Biết từ chối khi lỡ ghiền thuốc lá cũng là một cuộc đấu tranh không đơn giản ...