WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2560

Ngăn chặn bạo lực trong bệnh viện

Ngăn chặn bạo lực trong bệnh viện
- Thời gian gần đây, sự an toàn, tính mạng của các bác sĩ và nhân viên y tế làm công việc chữa bệnh, cứu người trong các bệnh viện ngày càng trở nên bất an, mong manh trước “làn sóng” bạo lực từ ngoài xã hội tràn vào nơi lẽ ra phải được bảo ..