WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันพุธที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2560

Nâng cao nhận thức phòng ngừa đột quỵ

Nâng cao nhận thức phòng ngừa đột quỵ
- Nhằm cung cấp sự hiểu biết cho người dân về sự nguy hiểm của căn bệnh đột quỵ, ngày hội chung tay phòng ngừa đột quỵ đã diễn ra tại TP.HCM. Sản phẩm nào dự phòng và hỗ trợ trị liệu đột quỵ não hữu hiệu? Thức uống tự nhiên phòng ngừa ...