WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันพุธที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2560

Một năm nhìn lại vụ thảm sát hộp đêm đồng tính ở Orlando: 49 nạn nhân là những ai?

Một năm nhìn lại vụ thảm sát hộp đêm đồng tính ở Orlando: 49 nạn nhân là những ai?
- Ngày 27/6/2015, cộng đồng LGBT toàn thế giới đã chung vui cùng LGBT Mỹ khi quốc gia này chính thức hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới trên khắp ...