WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2560

Mẹ ơi, con đồng tính" và cuộc đối thoại lén lút của mẹ khiến người con bật khóc

Mẹ ơi, con đồng tính" và cuộc đối thoại lén lút của mẹ khiến người con bật khóc
- Đối với những người thuộc cộng đồng LGBT, không còn niềm hạnh phúc nào lớn hơn sự chấp thuận của gia đình. Với họ, vượt qua sự dị nghị của xã ...