WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2560

Lồng ghép dịch vụ điều trị lao và HIV

Lồng ghép dịch vụ điều trị lao và HIV
- Theo PGS, TS Bùi Ðức Dương, Phó Cục trưởng Phòng, chống HIV/AIDS: Lao là bệnh nhiễm trùng cơ hội thường gặp nhất và là nguyên nhân gây tử ...