WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2560

Lần đầu tiên trong lịch sử Ireland có thủ tướng đồng tính

Lần đầu tiên trong lịch sử Ireland có thủ tướng đồng tính
- Moninne Griffith, Giám đốc Điều hành của tổ chức LGBT BeLonG To Youth Services, cho biết: "Đây là một ngày lịch sử đối với cộng đồng LGBT và ...