WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2560

Lạm dụng chất ngọt, tăng nguy cơ ung thư

Lạm dụng chất ngọt, tăng nguy cơ ung thư
- Các nhà khoa học thuộc Đại học Texas (Mỹ) vừa cho biết, chế độ ăn uống của bạn chứa quá nhiều đường có thể gây ra các dạng ung thư khác nhau bằng cách cung cấp cho các tế bào ung thư năng lượng cần thiết để sinh sôi nảy nở. Nhóm nghiên ...