WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2560

Khoa học chứng minh tháng sinh có liên quan đến bệnh tật, vậy sinh con tháng mấy là tốt nhất?

Khoa học chứng minh tháng sinh có liên quan đến bệnh tật, vậy sinh con tháng mấy là tốt nhất?
- Theo các nghiên cứu mới nhất, tháng sinh có thể hé lộ các căn bệnh mà bạn có thể mắc phải trong cuộc sống. Trong cơ thể có một vị 'thần y' hỗ trợ chữa 70% bệnh tật, liệu bạn đã biết để nhờ cậy? Học người Nhật cách uống nước để cả đời không lo bệnh ...