WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2560

Giới tính là một thứ mơ hồ cho đến khi tìm được người làm trái tim rung động

Giới tính là một thứ mơ hồ cho đến khi tìm được người làm trái tim rung động
- Thế nhưng, có một sự thật mà chẳng ai phủ nhận, sự kì thị của xã hội, rào cản của định kiến khiến những cặp đôi LGBT rơi vào cuộc sống tù túng.