WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2560

Facebook ra mắt hàng loạt ứng dụng bắt mắt dành riêng cho cộng đồng LGBT

Facebook ra mắt hàng loạt ứng dụng bắt mắt dành riêng cho cộng đồng LGBT
- Facebook nhấn mạnh rằng, từ lâu họ đã ủng hộ quyền LGBT thông qua các sản phẩm, chính sách và lợi ích dành cho nhân viên. Họ cũng tham gia ...