WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2560

Dùng Facebook ảnh hưởng sức khỏe

Dùng Facebook ảnh hưởng sức khỏe
- Facebook thường xuyên có vẻ ít hài lòng với cuộc sống và ít cảm thấy khỏe mạnh hơn so với những người có cân nhắc thời gian vào mạng xã hội.